image
image
1 2 3

Relatiecoaching

Mensen geven op verschillende manieren uiting aan hun liefde.

We kunnen onze liefde laten blijken
- door bemoedigende, positieve woorden;
- door het geven van het beste deel van onze tijd, samen zijn;
- door cadeaus;
- door dienen, hulpvaardigheid;
- door lichamelijke aanraking.

Een man heeft (bijvoorbeeld) wel behoefte aan bemoediging, maar zijn vrouw meent dat een extra lekkere maaltijd hem wel goed zal doen. Een vrouw hunkert wellicht naar tijd die haar man voor haar neemt, maar hij denkt dat een bos bloemen haar zal doen opfleuren.

Soms spreekt onze partner een taal die wij niet begrijpen. Als de ene huwelijkspartner zich uitdrukt in een 'taal' die de ander niet verstaat, komt de liefde niet over. Elk mens heeft een eerste liefdestaal, een manier waarop hij of zij de liefde het best verstaat.

Een liefde- en passievolle relatie is wat jullie nodig hebben om je gelukkig te voelen. Wat daarvoor nodig is, is de vaardigheid om goed over jullie gevoelens te kunnen praten, elkaars 'fouten' kunnen vergeven en handvatten bezitten om uit de buurt van jullie valkuilen te blijven. Bovenal leren om te communiceren in de taal van de liefde van je partner.


Dat kunnen jullie leren in de relatiecoaching bij Ad Litem. Jullie gaan bouwen aan een liefdevolle relatie.

- Een diepere verbondenheid en meer intimiteit ervaren.
- Betere gesprekken met elkaar kunnen voeren.
- Thuis meer rust en ontspanning ervaren.
- Weer kriebels voor elkaar voelen.
- Elkaar herontdekken en meer waarderen.
- Elkaar de ruimte gunnen om ook invulling te geven aan jullie persoonlijke verlangens.
- Door kunnen groeien naar een liefde- en passievolle relatie!