image
image
1 2

Gezinscoaching

Bij gezinscoaching, het woord zegt het al, ben ik er voor het hele gezin.
Moeilijk gedrag van een of meer kinderen in het gezin vormt meestal de aanleiding tot gezinscoaching.

Naast het goed houden van de relatie met uw partner, moet u ook alles met de kinderen in goede banen leiden. We kunnen overal voor naar school, maar een opleiding over hoe u een relatie kunt onderhouden en hoe u als vader of moeder uw kinderen moet opvoeden bestaat niet. Wij gaan er van uit dat iedere partner/ouder het beste doet wat binnen zijn of haar vermogen ligt en dat het soms anders uitpakt dan je wenst. U ervaart dan een vicieuze cirkel, die maar blijft voortbestaan. Als partners/ouders bent u zo emotioneel bij alles betrokken dat u de opening in de cirkel niet meer kunt vinden.

Gezinscoaching bij Ad Litem richt zich op observatie van onderlinge verhoudingen en patronen, op gedrag, communicatie binnen het hele gezin.