image
image
image
1 2 3

Christelijke coaching

"We moeten onze ideaalbeelden laten reinigen, dat is bekering op het vlak van de schaamte.
We moeten niet gefixeerd blijven luisteren naar de echo in onze ziel van wat onze vaders of moeders zeiden over hoe wij moeten zijn.
We moeten ons niet laten leiden door wat de tv of krant ons voorhoudt.
Al onze aandacht moet gericht zijn op wat de Heer zelf wil dat wij zijn.
"

Wie het bovenstaande consequent toepast in zijn leven, gaat merken dat de Heer met hem of haar omgaat op een hele persoonlijke wijze.
Hij verwacht niet van iedereen hetzelfde. Hij kent onze zwakheden. Hij verstaat ons in onze tekorten. Hij bemoedigt ons in de ontplooïng van ieder zijn eigen unieke gaven. Overal waar de Heer door Zijn Geest in mensen werkt, creëert Hij geen kopieën, maar originelen. Kijk maar naar een bloem, hoe meer open naar de zon, hoe unieker de kleur. Dat is het geheim van het werk van de Geest. Het unieke werk van de Geest is dat Hij van de ene christen dit deel van het lichaam maakt, bijboorbeeld het oor, en van de andere christen een ander deel, bijvoorbeeld het oog. Zo krijgt een ieder zijn plaats en komt het oor niet onder de onmogelijke eis om ook het oog te zijn en krijgt een ieder vrede in de eigen uniek plaats en gave.